Tábor 2021

Termín tábora: 25.7. – 14.8. 2021
Délka tábora: 21 dní
Cena tábora: 4 290 Kč (10% sleva na dalšího sourozence)
Cena zahrnuje: dopravu, pobyt, program, stravu, pitný režim ​​

​Adresa tábora:
LDT o.s. KOLT
Velká Lečice
26205 Velká Lečice

Přihlašování:
V první řadě vyplňte epřihlášku 

Současně s ní zašlete na náš účet zálohu 1000,- Kč, která slouží jako rezervační poplatek a zároveň pokrývá náklady pro případné budoucí odhlášení dítěte (záloha se v případě storna bez náhradníka nevrací). Samozřejmě lze poslat rovnou celou cenu pobytu.

Bezprostředně po obdržení Vaší přihlášky a zálohy Vám potvrdíme e-mailem či SMSkou zarezervování místa pro Vaše dítě.

Nejpozději 30.5. 2021 zaplaťte doplatek ceny pobytu dítěte. Pokud tak neučiníte, budeme považovat Vaši přihlášku za stornovanou a Vaše místo nabídneme náhradnímu zájemci. Přijetí doplatku Vám opět potvrdíme e-mailem či SMSkou.

Zajistěte si včas posudek lékaře (I. díl zdravotní karty dítěte). V den odjezdu dítěte na tábor (nikoli dříve!) podepište II. díl zdravotní karty – prohlášení zákonných zástupců o bezinfekčnosti. Oba díly zdravotní karty pak odevzdáte u odjezdu na tábor.

Platba:

Placení probíhá zásadně převodem (vkladem) peněz na náš účet u FIO banky. Prosíme, proveďte úhradu zvlášť za každé dítě.

Pokud jste zaplatili nejprve zálohu, je nutné zbytek peněz uhradit nejpozději do 30. 5. 2021.

Potřebujete-li vystavit potvrzení či fakturu pro Vašeho zaměstnavatele, zašlete email na lukmen@kolt.cz  a my Vám vše potřebné pošleme.

​​​Banka: Fio banka
Číslo účtu: 2600364317/2010
Variabilní symbol: rodné číslo dítěte

Sleva na sourozence
Pokud na tábor pošlete sourozence, tak první dítě platí celou částku (4 290Kč) a každé další má slevu 10% z ceny pobytu (platí tedy jen 3 861Kč).

Zdravotní karta
Zdravotní kartu dítěte nám neposílejte, odevzdáte ji vyplněnou až při odjezdu dítěte na tábor.

CO JE POTŘEBA?

  1. Posudek lékaře (1. díl karty) má platnost 24 měsíců a lze jej tedy použít opakovaně – např. na zimní tábor, školu v přírodě apod. Proto si ponechejte originál a našemu zdravotníkovi předejte fotokopii.
  2. Bezinfekčnost (2. díl karty) má naopak platnost jen pro náš tábor a musíte ji odevzdat v originále.
  3. Společně se zdravotní kartou odevzdáte u odjezdu kopii kartičky zdravotní pojišťovny.

Bez těchto formalit nemůžeme Vaše dítě přijmout na tábor! Na příslušné místo ve zdravotní kartě napište informaci o rychlém spojení na rodiče v době konání tábora plus ostatní aktuální informace, které považujete za důležité (alergie, léky apod.).

Všechny dokumenty  jsou dostupné ve složce ,,ke stažení“ nebo přímo na webu KOLTu

Doprava
Na tábor se dopravujeme vlakem z nádraží Praha Braník
Předpokládaná doba odjezdu na tábor je okolo desáté hodiny, doba návratu pak okolo druhé odpoledne.
Sraz dětí bývá přibližně hodinu před odjezdem vlaku.
Veškeré dokumenty (zdrav. karta, bezinfekčnost, kartička pojišťovny) mějte připravené ve folii do šanonu. Léky budou vybírány zdravotníkem, prosíme, napište jméno dítěte na léky. Zavazadla budeme nakládat do přistaveného auta. Do batohu dětem přibalte svačinu a pití, začínáme večeři.
Odjezd: 25. 7. 2021, z nádraží Praha – Braník, sraz před nádražní budovou.
Příjezd: 14. 8. 2021, na nádraží Praha – Braník.
Přesné informace ohledně odjezdu zasíláme emailem všem účastníkům a budou zveřejněny i zde na stránkách.

Storno podmínky
V případě odhlášení již závazně přihlášeného dítěte bez náhradníka si pořadatel ponechává zálohu 1000,- Kč.
V případě zrušení pobytu do 30.5.2021 účtuje provozovatel manipulační poplatek 1000 Kč (výše zálohy). Po tomto termínu do data zahájení pobytu odpovídá storno poplatek výši celé platby.
Storno poplatek není účtován v případě zajištění náhradníka.
Pokud dojde k předčasnému odjezdu dítěte z tábora, cena za pobyt se nevrací.

Detailní podmínky přihlašování a storna naleznete na stránkách KOLTu.

Spojení s táborem
Hlavní vedoucí má samozřejmě na táboře k dispozici mobilní telefon. Upozorňujeme však rodiče, že spojení je určeno výhradně k řešení naléhavých a výjimečných situací (onemocnění apod.). V žádném případě nelze předávat děti k telefonu!