Lesní moudrost

Lesní moudrost vychází z knih a činnosti Ernesta Thompsona Setona (1860-1946), který byl zakladatelem hnutí Woodcraft a dlouholetým činovníkem amerického skautského hnutí. A co se pod lesní moudrostí skrývá? Je to znalost přírody (zvířat a jejich stop, rostlin, hvězd atd.), tábornické dovednosti (uzlování, morseovka, šifrování, práce se dřevem, zdravověda, práce s ohněm atd.), fyzická zdatnost, sebeovládání a chování v přírodě. Proto jako uznání těm, kteří tyto dovednosti ovládnou, udělujeme u posledního táborového ohně přiměřený stupeň lesní moudrosti v podobě placky.

Příběh o lesní moudrosti dětem přibližujeme pomocí starého indiánského příběhu o stoupání na horu.

Jak to chodí u nás?

Každé dítě, které s námi jede poprvé, dostává u prvního táborového ohně znak tábora, kulatou placku bez rohů. Tu má do doby než si splní bobříky na první stupeň lesní moudrosti.

Celkem máme šest stupňů lesní moudrosti. Děti mohou získat první tři stupně, náročnost úkolů a schopností, které k dosažení musí mít, se zvyšuje. Na konci tábora pak vedoucí vyhodnotí, zda děti splnily všechny úkoly daného stupně a u posledního táborového ohně se udělují “placky a provázky”.

Vedoucí mohou získat všech šest stupňů, ale těm se udělují za zásluhy. Pokud byl vedoucí jako dítě na táboře, může už mít hotový třetí stupeň, pak logicky stoupá výš. Zásluhy vedoucích určují primárně ostatní vedoucí. Že nevíte, co si pod tím představit? Vedoucí na táboře pracují skoro během celého roku. Zásluhy se tedy určují třeba pracovitostí, nápaditostí nebo jakýmkoliv přínosem, který vedoucí táboru dal. Občas to trvá několik let než si vedoucí “vyslouží” další placku, zvláště jedná-li se o ty nejvyšší stupně.

A co že je potřeba na jednotlivé stupně? Mrkněte se na přehled bobříků jednotlivých moudrostí.